Welkom

Welkom op de website van de Antroposofische Vereniging in Haarlem, een plaatselijke afdeling van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Hier bieden we u een overzicht van de activiteiten in de regio Haarlem.

Ons huis op het Floraplein is verkocht als onderdeel van het project om een nieuw huis te bouwen voor het Therapeuticum en de  Antroposofische Vereniging samen. Kijk hier naar de voortgang.

In verband hiermee wordt er dit jaar een bescheiden programma aangeboden en vinden de activiteiten op verschillende tijdelijke locaties plaats.

U kunt ons natuurlijk nog steeds bereiken: http://www.antroposofiehaarlem.nl/contact/ of voor een persoonlijk contact 023 5324823

Wat het hart gezond kan maken

Op verzoek van De Keerkring maken wij u attent op de volgende lezing:

“Het hart zelf is behalve het centrale orgaan in de circulatie, ook het orgaan van het midden dat harmonie brengt. Ook heeft juist het hart met je eigen kern te maken én is het orgaan dat mensen met elkaar verbindt.

Een lezing met een integrale visie op hart- en vaatziekten en op wat het hart gezond kan houden.

Marco Ephraïm is huisarts en opleider in Zoetermeer in het gezondheidscentrum Therapeuticum Aurum, waar ieder jaar een ‘Hartschool’ wordt georganiseerd, voor hart/vaatpatiënten en hun eventuele partners. Zie www.therapeuticumaurum.nl “

Aanmelden graag bij Aggie Adema via de mail of telefonisch  : 023 5247633

Verdere informatie, zie hieronder:

De website van De Keerkring is keerkring.antroposana.nl  (dus zonder www. ervoor, ook een foutje op de affiche).

Het Droomlied van Olav Ästeson

Binnenkort vindt een bijzonder concert plaats in de Haarlemse regio.

Een groepje lierspelers heeft een jaar lang de muziek van het droomlied van Olaf Ästeson ingestudeerd en dat wordt twee maal op  zondagmiddag uitgevoerd. Op onderstaande affiche is alle benodigde informatie te vinden.

olav-asteson-affiche-2-3-2017

Expositie Lily Keijzer

Lily Keijzer, schilder uit het Haarlemse, exposeert in Amersfoort in Galerie Absoluut van 13 januari. tot en met 12 maart werken waarin ze de kleuren van de seizoenen volgt en daarmee de stemmingen van de seizoenen oproept. Op 6 maart geeft zij in een lezing uitleg over haar werkwijze. De Kosmische Kleuren Cirkel, waar zij mee werkt, is een benadering van de kleuren door de Duitse schilder Felix Goll, op basis van aanwijzingen van Rudolf Steiner.

lilykeijzerexpomiddelKleurenpracht in de tijd

U bent van harte uitgenodigd op de opening van de expositie van schilderijen van Lily Keijzer in St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Achter Davidshof 1, Amersfoort op 15 januari 2017 om 15.00 uur.
Volgens H.W. Janson, kunsthistoricus bij uitstek, zijn we behept met een laagje vernis van rationele beheersing. Onder deze vernislaag gaat iets kostbaars schuil wat Lily Keijzer graag naar boven wil halen in haar werk. Daarbij dienen zich, als vanzelf, hoofdkleuren aan. Deze kleuren bepalen de stemming van het schilderij. In deze kleuren een zoektocht rond leven en dood met tevens een jaarthema over bomen, planeten en de dagen van de week, in relatie tot bomen.
Opening en Duur van de expositie
De expositie wordt op 15 januari om 15.00 uur door Martie Velthuis geopend. Martie is voorzitter van de Loge  Amersfoort van de Theos. Ver. nl. Zij heeft Lily gevraagd voor deze expositie. Lily Keijzer zal daarna iets vertellen over haar werk en kunstenaarschap.

Op 6 maart om 20.00 uur is er een lezing door Lily Keijzer en Mariël Polman met als titel: ‘Met de kunstenares kijken in haar kleurenwereld’. U bent van harte welkom.
De kosten van deze lezing, openbaar toegankelijk, zijn E 7,-.

Kosmische Kleuren Cirkel

Al 25 jaar houdt Lily Keijzer zich bezig met de Kosmische Kleuren Cirkel, vanuit een manuscript van de Duitse schilder Felix Goll over dit onderwerp. Felix Goll ontwikkelde deze benadering van de kleuren op basis van aanwijzingen van Rudolf Steiner. Lily Kreeg dit manuscript van haar schilder-leraar Benno Sloots als een belangrijk kleinood.  In de loop der tijd raakte zij steeds meer overtuigd van het belang van deze benadering van de kleuren. Ze  heeft in diverse cursussen meer bekendheid gegeven aan deze uitbreiding van de kleurenleer. Op dit moment zijn er plannen om het manuscript te vertalen in het Nederlands om het toegankelijker te maken in ons land.