Antroposofie Magazine

Zie ook informatiecentrum.

‘Antroposofie inspireert’ is het motto van Antroposofie Magazine. Zij willen de lezer kennis laten maken met gepassioneerde mensen die op hun eigen manier de wereld een beetje beter willen maken en die knokken om hun idealen te realiseren. Met verhalen over de waarde van werkelijke verbinding met dat wat je denkt, voelt en probeert om te zetten in daden. Antroposofie in de praktijk.

AM is een initiatief van de Antroposofische Vereniging in Nederland.

Video’s
De zes basisoefeningen
De zes waarden van de sociaal therapie
Biodynamisch met Ruud Hendriks
Aziza Mayo over vrijeschoolonderwijs
Tussenjaar aan de Vrije Hogeschool
Artikelen
  • Zodra de zwaluwen terug zijn, weet je: het is weer bijna zomer. Die zomer begint met een feest, het Sint-Jansfeest. En dan volgt een zorgeloze tijd van vrij zijn en vakantie vieren. Maar ‘vakantie’ vinden we niet in het rijtje van jaarfeesten. Ook zijn er in deze periode geen andere feesten. Gek eigenlijk… Waarom zijn… […]
  • Waarom wil iemand wel of geen orgaandonor worden? Is een beslissing hierover wel zo eenvoudig als de overheid ons voorspiegelt? Rudolf Steiner liet zich nooit uit over orgaandonatie, die bestond nog niet in zijn tijd. Zijn pleidooi voor persoonlijke verantwoordelijkheid lijkt echter een nuttig vertrekpunt voor de huidige discussie. Tekst: Nard Besseling In het houten… […]
  • Stichting BD Grondbeheer en Stichting Loverendale zijn op 26 juni 2020 gefuseerd. De eigendommen van Stichting Loverendale, de biodynamische (BD) boerderijen Ter Linde en Wilhelminahoeve (samen 163 hectare), komen onder de hoede van BD Grondbeheer. Ter Linde is de oudste BD-boerderij van Nederland. Na de fusie beheert BD Grondbeheer 534 hectare, die in (erf)pacht wordt… […]
  • Een waardig levenseinde – wat is dat eigenlijk precies? Het woord ‘euthanasie’ is ontleend aan het Oudgrieks en betekent letterlijk ‘goede dood’. En sinds dit in 2002 binnen bepaalde wettelijke grenzen is toegestaan, is de algemeen gangbare opvatting dat dit een acceptabele manier is om je zelfbeschikkingsrecht in te zetten. Maar is dat altijd een… […]
  • Vrijescholen zijn over het algemeen terughoudend in het gebruik van digitale leermiddelen. Maar door de coronacrisis en daarmee gepaard gaande sluiting van de scholen, was ook het vrijeschoolonderwijs genoodzaakt om te experimenteren met onderwijs op afstand, waarbij ICT essentieel bleek. Hoe hebben vrijescholen het afstandsonderwijs vormgegeven? En welke digitale tools hebben ze daarbij ingezet? In… […]
  • “Als je een product koopt, koop je ook een probleem,” constateerden Erik Bronsvoort en Matthijs Gerrits toen ze twee en een half jaar geleden starten met hun bedrijf in refurbished racefietsen. “Veel spullen zijn ontworpen om snel te vervangen: ze raken uit de mode of zijn geprogrammeerd om het te begeven voordat de maximale levensduur… […]
  • De situatie rondom het coronavirus en de maatregelen die verdere verspreiding moeten beperken, heeft vele kanten. Hoe kun je deze situatie spiritueel beschouwen? Wat vraagt dit van ons als mens? Wat doen de coronamaatregelen met de ziel? Hoe kun je, met respect voor anderen, je eigen keuzes maken? De Jeugdsectie van de Antroposofische Vereniging organiseert… […]