Antro-café in het Van Dam Huis

Voor iedereen die graag andere mensen wil ontmoeten, die ook ‘iets met antroposofie’ hebben of daar nieuwsgierig naar zijn.

Met Marijke van der Veen als gastvrouw en onder het genot van een kopje thee of koffie ontstaat er steeds een boeiend en verrassend gesprek waarbij het thema van veel verschillende kanten wordt belicht. In samenwerking met de bibliotheek is er een boekentafel rond het thema.

De eerstvolgende keer is op maandagochtend 5 oktober van 10.30-12.00 uur.
Heb je interesse meldt je dan aan bij Marijke van der Veen, marijkevanderveen@planet.nl of tel. 06-50805345

De moed om te denken

Door Jan Verhoeven

Zaterdag 12 september was ik in Zeist op de landelijke conferentie ‘Werk aan de winkel’ van de Antroposofische Vereniging. Wat mij daar aangenaam trof was een nieuwe beweging. Een hervatting van de sociale impuls in ontmoeting en samenwerken vanuit vertrouwen en de moed om te denken. Ik weet uit gesprekken dat deze beweging al eerder is begonnen maar voor mij was het de eerste persoonlijke ontmoeting daarmee in landelijk verband.

Echt denken vraagt om moed. Veel van ons denken is feitelijk niet veel meer dan het afdraaien van een grijsgedraaide plaat.

Denken is meer dan het hebben van gedachten, een mening uiten of een pasklaar antwoord geven. Piekeren is geen denken zoals het rationaliseren van een mening dat ook niet is.

In onze tijd is het meer dan voorheen belangrijk dat we echt leren denken. We worden overspoeld door meningen en hebben zelf ook een tas vol meningen.

Gelukkig is ons als mens iets geschonken wat met liefdevolle aandacht en goede wil kan voeren tot vrijmoedigheid. Mooi passend woord voor deze tijd. Vrijheid en moed in één woord met elkaar verbonden.

Dat iets is het onbevangen en met aandacht observeren van onze eigen denkactiviteit met het licht van ons ik. Dat doen we vrijwel nooit. Ik snap wel waarom want als je dat voor het eerst doet dan weet je niet wat je overkomt. Het lijkt wel alsof je tot dan toe geslapen hebt in je leven. Er is dus moed voor nodig om dit te doen. Maar je bent nooit te jong of te oud om ermee te beginnen.

Om jezelf te stoten aan je denken kun je proberen om 20 minuten geen gedachten te hebben. Dat gaat je niet lukken. Toch levert het een belangrijke waarneming op: dat die gedachten vanzelf komen en dat jij dus niet denkt! Je gaat daardoor ook begrijpen waarom je zo voorspelbaar bent voor anderen. Voorspelbaar in hoe je reageert.

Hoe heerlijk en vruchtbaar zou het zijn als je creatief handelt omdat je vanuit de concrete, altijd unieke en eenmalige situatie denkt.

Als we deze unieke en authentieke manier van denken bij een ander waarnemen dan spreken we vaak over geïnspireerd of creatief denken. En dat is het ook. Vanuit de moed om innerlijk een vrije ruimte te scheppen kan de geest inspirerend werken. Ons denken is dan één met de stroom van het wereldgebeuren. Het is als stromend water dat mens, wereld en handeling vrij en vruchtbaar verbindt.

Wil je hier mee aan de slag? Meldt je dan aan voor het practicum filosofie van de vrijheid door Willem Daub dat begint op donderdag 22 oktober 2020 om 20.00 uur.

Programmagroep zoekt uitbreiding

De programmagroep organiseert lezingen en cursussen in de zaal van het Van Dam Huis. Dit is werk dat veel voldoening geeft omdat we de antroposofie toegankelijk maken voor een breed publiek. In de regel komen we om de zes weken bijeen. We zoeken uitbreiding om nog meer diversiteit en menskracht te hebben.

Het werk kent veel facetten en we verdelen de taken naar interesse en vaardigheden. Je hoeft dus niet alles te kunnen!

Heb je interesse? Neem dan contact op met Marijke van der Veen, marijkevanderveen@planet.nl

Practicum filosofie van de vrijheid

Binnenkort start de cursus Practicum filosofie van de vrijheid met Willem Daub. Als je meent niets met filosofie te hebben dan is dit practicum een hele mooie kans om kennis te maken met iets wat voor elke mens van belang is om tot werkelijke vrijheid te komen. Dat iets is het observeren van het denken, het belangrijkste wat een mens kan observeren.

In dit practicum wordt geprobeerd door middel van een dertigtal waarnemings- en denkoefeningen het observeren van het denken te ontwikkelen. We leren onderscheiden tussen waarnemen en denken, tussen voorstellingen en zuiver, zintuigvrij denken. We onderzoeken de rol van het willen en het voelen in het denken en in de waarheidsvinding.

Wil je meer weten of je aanmelden?

Leven met karma – een interactieve cursus

Vraag je je af wat jouw levensbestemming nou eigenlijk is?

Had je een missie een boodschap of energie die je wilde delen met de wereld?

In een steeds sneller bewegende wereld zijn er veel mensen opzoek naar antwoorden. Het kunnen herkennen van situaties en ontmoetingen lijkt een cruciale discipline in 2020 om goed te kunnen (blijven) navigeren.

Drude van Houwelingen en Jan Verhoeven verzorgen een interactieve cursus en reiken je handvatten aan om te kunnen navigeren met rust en vertrouwen.
Door een proces van ontmoeting, onderzoek en reflectie weten ze je uit te dagen om je eigen antwoorden te ontdekken.

Voor deze cursus is geen voorkennis nodig. Een onbevangen onderzoekende houding is al wat nodig is. Wil je meer weten of je aanmelden?

Nieuws uit de bibliotheek

De zomervakantie is voorbij. De bibliotheek is weer geopend.
We gaan op weg naar Michael, dan bestaat het Van Dam Huis, en daarmee de bibliotheek twee jaar!

De openingstijden van de bibliotheek zijn:
Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Schoolvakanties gesloten.

In verband met corona geldt een maximum van 3 personen tegelijk in de bibliotheek. Houdt u zich aan een afstand van 1,5 meter tot andere mensen.
Hebt u corona-achtige verschijnselen, blijf dan thuis.

Vanaf dinsdag 22 september zal onze collectie van de GA, het verzameld werk van Rudolf Steiner in het Duits, in de catalogus zichtbaar zijn.
Een deel van deze boeken staat in de bibliotheek, een groter deel kan gereserveerd worden, het staat elders opgeslagen en wordt dan voor u naar de bibliotheek gestuurd.

De catalogus vindt u op onze website www.antroposofiehaarlem.nl/bibliotheek/

Hebt u nog boeken thuis van voor de zomervakantie, lever deze dan zo snel mogelijk in.
Verleng uw abonnement als u hiervan bericht hebt ontvangen. Zonder opzegging van het abonnement loopt het abonnement gewoon door en bent u de jaarlijkse kosten ad €15,- verschuldigd.

U bent van harte welkom in de antroposofische bibliotheek van het Van Dam Huis!

Vriendelijke groet,  Jan Verhoeven en Wendela Beemsterboer

Het winkeltje

De winkel is weer open en wij heten u van harte welkom!

U kunt bij ons terecht voor alle zelfzorgmiddelen en oliën, oa voor massage en inwrijvingen.
Verder een ruim aanbod aan antroposofische lectuur, kunst- en kinderkaarten, seizoenstafelfiguren, Waldorfpoppen, knutselmaterialen, kleine cadeauartikelen en wollen/ zijden baby en kinder basiskleding.

Een deel van onze Waldorfpoppen zal in de aanbieding zijn vanaf september.

De winkel is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 -15.00 uur. In de schoolvakanties zijn wij gesloten.

Ook te koop in de winkel  het boekje:

Geïnspireerd door een fraaie tuin in Bloemendaal en bezorgd om de kwijnende verbinding van de mensen met hun natuurlijke omgeving,  is dit boekje geschreven.
Samen met de mooie illustraties is het een waardevol cadeautje voor jong en oud. Het ligt op de toonbank in de winkel.

Twee jaar Van Dam Huis

Bijna twee jaar Van Dam Huis. Een persoonlijke impressie in vogelvlucht.

Ik kan mij de feestelijke opening op 29 september 2018 nog levendig herinneren. Heel veel mensen in het gebouw. Alle deuren waren open en je kon overal kijken. Het begon met een braakliggend terrein.

Vanaf dit moment ging ik elke week op mijn fiets naar de plek om de voortgang van de bouw te volgen. Ik miste het Floraplein wel een beetje waar ik zoveel mooie herinneringen had aan de mensen en gebeurtenissen. Het vooruitzicht straks in een nieuw gebouw te komen maakte veel goed.

De grondsteen werd gelegd met daarin de grondsteenspreuk die door een groepje mensen met veel aandacht en wakkerheid was gevormd.

Er was steeds meer te zien. Ik maakte elke keer ook een foto vanuit deze hoek. Met de boom en mijn fiets er naast. Die fiets kun je ook nu nog vaak bij het Van Dam Huis zien staan!

En met een sprong in de tijd is het gebouw bijna klaar en geniet ik van het prachtige spel van licht en schaduw op de voorgevel. We zijn gezegend met die prachtige bomen voor ons Huis.

En dan is het eindelijk de dag van de opening. Overal zie je mensen kijken en met elkaar in gesprek. Een mooi moment. En nu samen aan het werk.

Omdat ik in 2018 een paar jaar van pensioen af was had ik mij voorgenomen om in de groepen te stappen die zich met de publieke activiteiten bezig zouden houden. Bibliotheek, programma, website, pr-groep, nieuwsbrief. Dat leverde niet alleen nieuwe ontmoetingen en uitdagingen op maar ook nieuwe vriendschappen.

Nu maak ik een sprong naar nu. Er is veel gebeurd. Er kwam een gezamenlijke agenda, een gezamenlijke nieuwsbrief, een nieuwe huisstijl. Met name in de pr-groep merk ik dat de bloedgroepen verdwijnen en dat er een nieuw ‘wij’ aan het ontstaan is. Waar een groep van mensen wakker zoekt naar gemeenschappelijke vormen verbindt een gemeenschapsvormende geest zich met de groep en werkt daar inspirerend en gezondmakend. En het is voor mij een geschenk dat dit ook juist in het Van Dam Huis gebeurt.

Als ik op vrijdag dienst heb in de bibliotheek zijn ook daar regelmatig fijne ontmoetingen met jong en oud. Ik geniet en leer daarvan. Als ik om mij heen kijk zie ik zowel een schat aan boeken als het vele moois in het winkeltje. Wel een betekenisvol beeld besef ik nu.

Er is en wordt door veel mensen heel veel werk verzet voor en achter de schermen. Er wordt gewerkt en geleefd. Dat is ook goed te merken aan de energie in het gebouw. Waar die geestelijke aanwezigheid bij de opening nog aarzelend was voel je nu in de zaal dat er veel door zielen is beleefd en gedeeld en dat er een goede ster straalt.

Ik sluit af met een beeld van iets waar het voor mij allemaal om gaat: antroposofie voor het hart. Ik wens u allen een goede Michaëlstijd en graag tot ziens in het Van Dam Huis!

Jan Verhoeven