Bibliotheek aanwinsten oktober 2020

In tijden zonder radio of televisie of internet kon een boek licht brengen in de harten van mensen. Waar zij ook waren. Nog altijd kan een boek licht brengen bij de mens die zich laaft aan het boek. Daarom is het heerlijk om onze collectie regelmatig uit te breiden met nieuwe ‘lichtjes’.

Hieronder zie je onze nieuwe aanwinsten. Misschien een reden om een keer extra of misschien wel de eerste keer naar de bibliotheek te gaan.

 • Rudolf Steiner – Ziektes, epidemieën en preventie
 • Rudolf Steiner – Ritmes in de mens
 • Rudolf Steiner – De positieve en de negatieve mens
 • Rudolf Steiner – Het geheim van de dubbelganger
 • Rudolf Steiner – Pijn
 • Rudolf Steiner – Scheppen uit het niets
 • Hans Stolp – Rudolf Steiner, Stichter van een nieuwe cultuur.
 • Miny Potze – In het licht van de schaduw. Zicht op onze levensreis.
 • Christine Gruwez – Mani en Rudolf Steiner.
 • Volkier Bentinck – Het bijzondere van Rudolf Steiners euritmietheorie.
 • Klaas van Egmond – Homo Universalis
 • Klaus Scheler – Gezond opgroeien in de digitale mediawereld.
 • Rudolf Steiner – Occulte fysiologie
 • Karsten Massei – De school van de elementenwezens

Antro-café in het Van Dam Huis

Voor iedereen die graag andere mensen wil ontmoeten, die ook ‘iets met antroposofie’ hebben of daar nieuwsgierig naar zijn.

Met Marijke van der Veen als gastvrouw en onder het genot van een kopje thee of koffie ontstaat er steeds een boeiend en verrassend gesprek waarbij het thema van veel verschillende kanten wordt belicht. In samenwerking met de bibliotheek is er een boekentafel rond het thema.

De eerstvolgende keer is op maandagochtend 5 oktober van 10.30-12.00 uur.
Heb je interesse meldt je dan aan bij Marijke van der Veen, marijkevanderveen@planet.nl of tel. 06-50805345

De moed om te denken

Door Jan Verhoeven

Zaterdag 12 september was ik in Zeist op de landelijke conferentie ‘Werk aan de winkel’ van de Antroposofische Vereniging. Wat mij daar aangenaam trof was een nieuwe beweging. Een hervatting van de sociale impuls in ontmoeting en samenwerken vanuit vertrouwen en de moed om te denken. Ik weet uit gesprekken dat deze beweging al eerder is begonnen maar voor mij was het de eerste persoonlijke ontmoeting daarmee in landelijk verband.

Echt denken vraagt om moed. Veel van ons denken is feitelijk niet veel meer dan het afdraaien van een grijsgedraaide plaat.

Denken is meer dan het hebben van gedachten, een mening uiten of een pasklaar antwoord geven. Piekeren is geen denken zoals het rationaliseren van een mening dat ook niet is.

In onze tijd is het meer dan voorheen belangrijk dat we echt leren denken. We worden overspoeld door meningen en hebben zelf ook een tas vol meningen.

Gelukkig is ons als mens iets geschonken wat met liefdevolle aandacht en goede wil kan voeren tot vrijmoedigheid. Mooi passend woord voor deze tijd. Vrijheid en moed in één woord met elkaar verbonden.

Dat iets is het onbevangen en met aandacht observeren van onze eigen denkactiviteit met het licht van ons ik. Dat doen we vrijwel nooit. Ik snap wel waarom want als je dat voor het eerst doet dan weet je niet wat je overkomt. Het lijkt wel alsof je tot dan toe geslapen hebt in je leven. Er is dus moed voor nodig om dit te doen. Maar je bent nooit te jong of te oud om ermee te beginnen.

Om die grijsgedraaide plaat bewust te ervaren kun je proberen om 20 minuten stil te zijn. Opkomende gedachten en gevoelens onderdruk je niet maar je gaat er ook niet op in. Je laat ze zachtjes lost. Dit levert een belangrijke waarneming op: dat die gedachten en gevoelens vanzelf komen en dat jij daar weinig of geen inbreng in hebt! Je gaat daardoor ook begrijpen waarom je zo voorspelbaar bent voor anderen. Voorspelbaar in hoe je reageert. Je gaat zien hoe je fysieke, lichaamsgebonden denken werkt. Alsof er een plaat wordt afgespeeld. Vaak nuttig maar ook heel beperkt.

Als je deze stilteoefening op je dagelijkse menu zet dan ga je al snel merken dat er in die 20 minuten momenten komen van werkelijke stilte. En in die stilte ben je volkomen wakker, gelijkmoedig en zonder angst. Er is moed voor nodig om dit te doen en vol te houden omdat er werkelijk van alles langs komt in die 20 minuten. Doe je het liefdevol en zachtmoedig dan ga je al vrij snel ervaren dat de stilte zich verdiept en er inspiraties komen die nieuw en levenwekkend zijn. Ook die inspiraties laat je los. Ze komen later vanzelf in je gewone dagbewustzijn om er vorm aan te geven.

Als we deze unieke en authentieke manier van denken bij een ander waarnemen dan spreken we vaak over geïnspireerd of creatief denken. En dat is het ook. Vanuit de moed om innerlijk een vrije ruimte te scheppen kan de geest inspirerend werken. Ons denken is dan één met de stroom van het wereldgebeuren. Het is als stromend water dat mens, wereld en handeling vrij en vruchtbaar verbindt. Dit denken wordt ook wel het etherische of levende denken genoemd, ter onderscheiding van het fysieke denken vanuit de doodskrachten.

En dit levende denken werkt levenwekkend in je sociale leven en in het samen met anderen werken aan dat wat er gewild wordt vanuit de geestelijke wereld.

Wil je hier mee aan de slag? Meldt je dan aan voor het practicum filosofie van de vrijheid door Willem Daub dat begint op donderdag 22 oktober 2020 om 20.00 uur.

Programmagroep zoekt uitbreiding

De programmagroep organiseert lezingen en cursussen in de zaal van het Van Dam Huis. Dit is werk dat veel voldoening geeft omdat we de antroposofie toegankelijk maken voor een breed publiek. In de regel komen we om de zes weken bijeen. We zoeken uitbreiding om nog meer diversiteit en menskracht te hebben.

Het werk kent veel facetten en we verdelen de taken naar interesse en vaardigheden. Je hoeft dus niet alles te kunnen!

Heb je interesse? Neem dan contact op met Marijke van der Veen, marijkevanderveen@planet.nl

Practicum filosofie van de vrijheid

Binnenkort start de cursus Practicum filosofie van de vrijheid met Willem Daub. Als je meent niets met filosofie te hebben dan is dit practicum een hele mooie kans om kennis te maken met iets wat voor elke mens van belang is om tot werkelijke vrijheid te komen. Dat iets is het observeren van het denken, het belangrijkste wat een mens kan observeren.

In dit practicum wordt geprobeerd door middel van een dertigtal waarnemings- en denkoefeningen het observeren van het denken te ontwikkelen. We leren onderscheiden tussen waarnemen en denken, tussen voorstellingen en zuiver, zintuigvrij denken. We onderzoeken de rol van het willen en het voelen in het denken en in de waarheidsvinding.

Wil je meer weten of je aanmelden?

Leven met karma – een interactieve cursus

Vraag je je af wat jouw levensbestemming nou eigenlijk is?

Had je een missie een boodschap of energie die je wilde delen met de wereld?

In een steeds sneller bewegende wereld zijn er veel mensen opzoek naar antwoorden. Het kunnen herkennen van situaties en ontmoetingen lijkt een cruciale discipline in 2020 om goed te kunnen (blijven) navigeren.

Drude van Houwelingen en Jan Verhoeven verzorgen een interactieve cursus en reiken je handvatten aan om te kunnen navigeren met rust en vertrouwen.
Door een proces van ontmoeting, onderzoek en reflectie weten ze je uit te dagen om je eigen antwoorden te ontdekken.

Door eerlijk te kijken naar jezelf krijg je zicht op je geestelijke identiteit, de levenslessen vanuit eerdere levens en op de voorbereiding voor latere levens.

Voor deze cursus is geen voorkennis nodig. Een onbevangen onderzoekende houding is al wat nodig is. Wil je meer weten of je aanmelden?

Nieuws uit de bibliotheek

De zomervakantie is voorbij. De bibliotheek is weer geopend.
We gaan op weg naar Michael, dan bestaat het Van Dam Huis, en daarmee de bibliotheek twee jaar!

De openingstijden van de bibliotheek zijn:
Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Schoolvakanties gesloten.

In verband met corona geldt een maximum van 3 personen tegelijk in de bibliotheek. Houdt u zich aan een afstand van 1,5 meter tot andere mensen.
Hebt u corona-achtige verschijnselen, blijf dan thuis.

Vanaf dinsdag 22 september zal onze collectie van de GA, het verzameld werk van Rudolf Steiner in het Duits, in de catalogus zichtbaar zijn.
Een deel van deze boeken staat in de bibliotheek, een groter deel kan gereserveerd worden, het staat elders opgeslagen en wordt dan voor u naar de bibliotheek gestuurd.

De catalogus vindt u op onze website www.antroposofiehaarlem.nl/bibliotheek/

Hebt u nog boeken thuis van voor de zomervakantie, lever deze dan zo snel mogelijk in.
Verleng uw abonnement als u hiervan bericht hebt ontvangen. Zonder opzegging van het abonnement loopt het abonnement gewoon door en bent u de jaarlijkse kosten ad €15,- verschuldigd.

U bent van harte welkom in de antroposofische bibliotheek van het Van Dam Huis!

Vriendelijke groet,  Jan Verhoeven en Wendela Beemsterboer

Het winkeltje

De winkel is weer open en wij heten u van harte welkom!

U kunt bij ons terecht voor alle zelfzorgmiddelen en oliën, oa voor massage en inwrijvingen.
Verder een ruim aanbod aan antroposofische lectuur, kunst- en kinderkaarten, seizoenstafelfiguren, Waldorfpoppen, knutselmaterialen, kleine cadeauartikelen en wollen/ zijden baby en kinder basiskleding.

Een deel van onze Waldorfpoppen zal in de aanbieding zijn vanaf september.

De winkel is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 -15.00 uur. In de schoolvakanties zijn wij gesloten.

Ook te koop in de winkel  het boekje:

Geïnspireerd door een fraaie tuin in Bloemendaal en bezorgd om de kwijnende verbinding van de mensen met hun natuurlijke omgeving,  is dit boekje geschreven.
Samen met de mooie illustraties is het een waardevol cadeautje voor jong en oud. Het ligt op de toonbank in de winkel.