Gaia: hoe is onze aarde te begrijpen als levend wezen?

maandag 7 maart 2022, 20:00 - 21:30


Waaraan zie je of er leven op een planeet is? Maar zegt dat iets over de vraag of we een planeet als een levend wezen mogen zien? Hoe kunnen we ons een wezen voorstellen dat als planeet bestaat? Om welk geestelijk wezen gaat dat dan? En hoe organiseert zo’n wezen het leven op Aarde? We zullen nagaan wat het inzicht van de levende planeet voor ons als mensheid betekent en de manier waarop we met onze planeet zouden moeten omgaan. Daarbij maken we een zoektocht naar de sleutel die het verband legt tussen de aard van milieuproblemen en de steeds grotere morele opgaven die we als mensheid moeten leren hanteren om ze op te lossen.

Door
Kees Zoeteman

Kees Zoeteman (1945) is emeritus hoogleraar globalisering en duurzaamheid (Tilburg University). Voor zijn aanstelling in 2000 was hij plaatsvervangend directeur-generaal Milieu bij het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM) en directeur Milieu bij het RIVM. Tevens was hij van 2000-2004 voorzitter van het Europese Milieu Agentschap te Kopenhagen. Hij is initiatiefnemer en bestuurslid van het huidige Stichting Corona (geestelijk kijken naar technische ingrepen in het leven) en adviseert instellingen over duurzaamheid. Hij schreef Gaiasofie (1989), Over Moeder Aarde (1996), Gaialogica (2009) en was co-redacteur van het recent uitgekomen Keerpunt in Zicht (2021) met 24 visies op de toekomst van milieu en duurzaamheid.

Kosten
€10

Aanmelden
Bij Jan Verhoeven, jmm.verhoeven@gmail.com

Betalen
Nadat u zich heeft opgegeven ontvangt u 1 week voor de start van de activiteit een betaalverzoek per e-mail.
Dit betaalverzoek bevat een link waarmee u online via iDEAL kunt betalen en ook instructies om het bedrag eventueel handmatig over te maken.


Online betalen via iDEALWij maken gebruik van het betalingsplatform Mollie.


Totaal: € -