Gedenkstonde voor de gestorvenen

zaterdag 13 november 2021, 16:00 - 17:30


Nu de dagen korter worden en het licht van buiten verder afneemt, kan in ons bewustzijn en gevoel het licht van de geestelijke wereld sterker doordringen. In dat licht leven ook onze gestorvenen voort. De gedenkstonde is onze gezamenlijke blijk van verbondenheid met hen.

Met een inleiding door Kees Veenman, euritmie door Anneke Kraakman, Miisa Lappilainen, Eva Ouwehand en met cello.

Door
De gedenkstondegroep

Kosten
Vrijwillige bijdrage