Weekspreuk

Drieëndertigste week (17-23 november)

Zo voel ik pas de wereld,
die buiten het meebeleven van mijn ziel
op zich een leeg en ijzig leven slechts
en zonder macht zich openbarend,
in zielen weer opnieuw zich scheppend
in zich de dood slechts vinden kan.


So fühl ich erst die Welt,
Die außer meiner Seele Miterleben
An sich nur frostig leeres Leben
Und ohne Macht sich offenbarend,
In Seelen sich von neuem schaffend,
In sich den Tod nur finden könnte.


Alle weekspreuken