Weekspreuk

Eenenveertigste week (12-18 januari)

De scheppingsmacht der ziel,
zij tracht uit hartegronden
in het mensenleven godenkrachten
tot waarlijk werken te ontsteken,
zichzelf nu vorm te geven
in mensenliefde en in mensenwerk.


Der Seele Schaffensmacht,
Sie strebet aus dem Herzensgrunde,
Im Menschenleben Götterkräfte
Zu rechtem Wirken zu entflammen,
Sich selber zu gestalten
In Menschenliebe und im Menschenwerke.


Alle weekspreuken