Antroposofie

Antroposofie is een moderne maatschappelijke stroming, geïnspireerd op het werk van Rudolf Steiner. Een oefenweg die het geestelijke in ieder mens wil verbinden met het geestelijke in de wereld.

Op de website van de landelijke vereniging kun je lezen over antroposofie, haar onstaansgeschiedenis en praktijk, en over Rudolf Steiner.

Is antroposofie nieuw voor je dan is Theosofie een goed boek om als eerste te lezen. Dit klassieke boek, verschenen in 1904, bevat de eerste volledige beschrijving van het mens- en wereldbeeld van de antroposofie. Met een stimulerend nawoord van Roel Munniks.

Ben je niet zo’n lezer of gaat jouw weg via de ontmoeting met mensen dan zou je kunnen deelnemen aan een van de georganiseerde evenementen.